domingo, 12 de junio de 2016

La ciència, davant el descobriment de la quinta força de la natura


Els científics sospiten de l'existència d'una nova partícula, el descobriment de la qual suposaria la possible comprensió de la matèria fosca. Al igual que el bosó de Higgs i moltes altres partícules que ens van ajudar a explicar les quatre forces fonamentals de la naturalesa (la interacció nuclear forta, la nuclear feble, l'electromagnètica i la gravitacional), aquesta partícula suposaria un avanç per descobrir una quinta força, que explicaria els misteris de la matèria oscura.

                                                               Les quatre forces fonamentals.

La possible existència d' aquesta partícula es va descobrir a principis d' aquest any, després que uns científics d' Hongria informaren d'una rara anomalia en una reacció nuclear (la descomposició radiactiva d' àtoms Beril·li 8). Després de repetir els experiments diverses vegades i de prendre tota mena de precaucions, van suggerir que darrere d'aquest extrany fenòmen podia estar un nou tipus de partícula: el bosó lleuger o protofòbic.

L' existència d' una nova força fonamental revolucionaria tots els camps de la Física, degut a que els físics es basen en les quatre forces per a explicar el comportament de la natura.

Es creu que aquesta partícula podria tindre relació amb la matèria oscura, un dels grans misteris fins ara per als físics. Els científics es basen en això perquè creuen que la matèria oscura podria estar formada per particules desconegudes amb massa, possiblement similars al bosó protofòbic.

Explicació del Bosó de Higgs.


Noticia relacionada

Noticia original

No hay comentarios:

Publicar un comentario