miércoles, 20 de mayo de 2015

La melatonina protegix les cèl•lules del pàncrees

Estudis han demostrat que la melatonina, hormona produïda per la glàndula pineal, contribuïx a regular el nostre ritme biològic, induïx la mort de cèl•lules malignes del pàncrees i protegix, al seu torn, les cèl•lules sanes. Ja en un estudi previ, estos mateixos experts havien observat l'efecte deleteri que produïx la melatonina en les cèl•lules tumorals d'este òrgan.

Han estudiat concretament els  efectes positius de la melatonina en cèl•lules sanes i tumorals del pàncrees. Els resultats mostren que l'acció de la melatonina millora la funcionalitat de les cèl•lules sanes del pàncrees quan estes són atacades per substàncies prooxidants, com el peròxid d'hidrogen, o en situacions en què patixen estrés oxidatiu. En un estudi anterior, havien observat l'efecte que produïx la melatonina en les cèl•lules tumorals d'este òrgan, ja que afavorix la mort de les cèl•lules malignes.

Van iniciar experiments amb cèl•lules de pàncrees de ratolí i els resultats van ser molt prometedors, ja que eixes mateixes concentracions de melatonina presenten al mateix temps un efecte protector sobre les cèl•lules sanes. Per tant, la melatonina no sols induïx la mort de cèl•lules tumorals en el pàncrees, sinó que també protegix a les cèl•lules sanes enfront de l'estrés oxidatiu.

•Video:•Noticia original:
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-melatonina-protege-las-celulas-del-pancreas

No hay comentarios:

Publicar un comentario