domingo, 13 de marzo de 2016

El cràter del asteroide que va matar els dinousaures

Despres de 21 anys de mapejar distintes localitzacions, estuids amb satelits, projeccions ecogràfiques y anàlisis de roques de la península de Yucatan, els cientifics ja poden perferorar el crater de Chicxulub - el lloc on va impactar el asteroide de més de deu kilometres que va matar els dinosaures.

El cràter de Chicxulb, situat al noroest de la penìnsula de Yucatan, medix 180 Kilómetres de diametre i fou descobert en 1970 per tres geofísics que buscaven un jaciment de petroli. Aquest crater fou causat per un asteroide fa més de 65 milions d'anys.
Un estudi recent ha reafirmat que fou aquell impacte el que va matar els dinosaures, entre altes especies. L'asteoide va generar una ola de calor que va aplegar a la temperatura de 500 graus i va alçar un nubol de pols que va detindre la fotosintesi de les plantes.

Aquest projecte conta amb fons de més de 10 milions de dolars, provinents de fons internacionals. El projecte ha rebut el nom de Proyecto Científico de Perforación del Cráter de Chicxulub i esta previst per a la primavera de 2016 amb una duració de dos mesos. El projecte te com a objectiu entedre el succes que va produir l'extincio masiva i el restabliment de la vida que va permetre als mamífers regnar en la terra.     

A més a més, el projecte ajudara a estudiar el cambi climatic a traves dels temps. Es una oportunitat de analitzar un cambi tan abrupte en la temperatura del planeta.En aquest video explica el gran impacte que va tindre el asteroide sobre la terra, encara que es un poc llarg val la pena vore-lo.

Noticia original

No hay comentarios:

Publicar un comentario