domingo, 13 de marzo de 2016

Que hi ha que saber sobre el dengue

La dangue és una malaltia infecciosa d'origen víric, epidèmica i contagiosa que es transmet per la picada d'un mosquit.Els símptomes que la caracteritzen són febre i dolor intens a les articulacions i músculs, inflamació dels ganglis limfàtics i erupció ocasional de la pell. Amb freqüència té una evolució de sis a set dies, però la convalescència és llarga i lenta. Una forma més greu és el dengue hemorràgic, caracteritzat per hemorràgies i una baixada perillosa de les plaquetes, que ocasiona la mort en més del 20% dels casos segons estudis realitzats per l'OMS. S'ha vist que en xiquets menors de quinze anys, hi pot haver un estat de xoc hipovolèmic del sistema circulatori, provocant així dolors abdominals. En aquest cas, sense perfusió, la mort és inevitable.Per a previndre, hi ha que eliminar els mosquits i protegir-se d’ells amb camises de manegues llargues. En Espanya aquest casos son importats d’altres paisos , pero en Estats units ha augmentat la incidencia i la gravetat d’aquesta malaltia.Ruslan Kosse

No hay comentarios:

Publicar un comentario