domingo, 13 de marzo de 2016

Un virus que ens protegeix.

El nostre genoma està ple de virus. De fet, els experts estimen que al voltant del 80% del nostre ADN té un origen víric. I aquests virus anomenats 'endògens', que no són sinó el residu de les batalles lliurades entre els virus i els nostres ancestres, juguen un paper molt important en la lluita contra les infeccions.
Concretament, un estudi mostra com els segments d'ADN viral incrustats en el nostre genoma regulen alguns dels gens fonamentals del nostre sistema immune innat, és a dir, la primera línia de defensa enfront dels patògens, cas dels virus.
  I és que els genomes dels mamífers contenen reservoris d'ADN viral  que han alimentat la innovació del sistema immunitari innat ».

La seva presència d’ açò ha desconcertat genetistes, que deien que són una espècie de paràsit genòmic, un residu inútil d'infeccions pretèrites, el qual no cal buscar cap funció.
Els genetistes, de la Universitat d'Utah a Salt Lake City, presenten uns resultats que revelen tot el contrari, Les seves dades demostren que molts fragments d'ADN viral repartits pel genoma formen part, en realitat, del nostre "sistema immune innat",  anomenat així per oposició al "sistema immune adaptatiu", que és el que solem entendre per sistema immune. El sistema immune innat és una primera línia de defensa contra tot tipus d'agents infecciosos, menys específica però més ràpida que els anticossos i els limfòcits.

Video:


No hay comentarios:

Publicar un comentario