jueves, 20 de noviembre de 2014

Descobreixen cèl·lules mare claus en la regeneració dels pulmons.Hi ha un tipus de cèl·lules mares vinculades amb la regeneració dels pulmons després de patir una lesió. Aquestes cèl·lules es multipliquen regeneràn les zones afectades per la lesió. Han sigut descobertes per un equip de científics del Jackson Laboratory, un descobriment que pot portar a terme la producció de teràpies per a enfermetats pulmonars, com la enfermetat pulmonar ostructiva crònica(EPOC) i la fibrosis pulmonar, que son les principals enfermetats pulmonars que causen mes morts a tot el mon.


Aplicar la medicina regenerativa a sigut un tema amb molta controvèrsia, pero s’han fixat que les persones que sobreviuen a una perduda massiva de teixit muscular a causa d’una neumonía o d’alguna dificultat respiratòria aguda, el pulmó recupera la seua funció als sis mesos.


Algunes investigacions s’han fixat que en poblacions de ratolins amb lesions pulmonars causades per el virus de la grip H1N1 tenen cèl·lules mares localitzades en les vies aèries distals, les quals actuen en el procés de regeneració.
El equip de Frank McKeon i Wa Xian han vist que aquestes cèl·lules mares estan en els teixits pulmonars dels ratolins i que es reprodueixen quan reben senyals d’algun dany produït per la grip. A més , els clons de aquestes cèl·lules poden ser trasplantades en pulmons d’altres ratolins danyats on poden generar diversos tipus de cèl·lules.Notícia original

Notícies relacionades:
  Notícia 1
  Notícia2No hay comentarios:

Publicar un comentario