jueves, 20 de noviembre de 2014

El que encara tenim de ratolí.

Ratolins i humans ens vam separar evolutivament fa 75 milions d'anys. Però el que ens diferència no són els nostres gens, que són pràcticament els mateixos sinó la seva regulació (on i quan s'activa o reprimeix cada gen). El consorci internacional Encode (enciclopèdia d'elements d'ADN) ha classificat tots els elements que controlen aquesta regulació en les dues espècies per entendre la diferència entre una persona i un ratolí i també per a aplicar al ratolí  la investigació biomèdica per provar nous fàrmacs.

L'any 2002 es va poder comprovar que els ratolins i els humans compartien quasi tots els gens.

Per aquest motiu els genetistes van canviar el seu focus dels gens a la seva regulació, i també es va crear el projecte Encode pels Instituts Nacionals de la Salut nord-americans (NIH).

Com és comú en la genòmica, la base de dades generada pel consorci Encode és sobretot un recurs, públic i accessible per a qualsevol investigador del món, que estimularà i facilitarà la investigació biomèdica dels propers anys. Però els científics ja han pogut arribar a algunes conclusions importants.

Hi ha molt poca cosa a la qual agafar-se per explicar què distingeix una persona d'un ratolí.
Per exemple, la seqüència (gttcgtaca ...) dels elements reguladors ha canviat de manera dràstica en els 75 milions d'anys de separació evolutiva entre ratolins i humans.

Un altre factor important són els transposons. Com aquests transposons solen contenir elements reguladors, els seus moviments a les rodalies d'un gen poden tenir conseqüències dràstiques sobre la seva regulació. El consorci Encode demostra que molts d'aquests transposons tenen activitat reguladora específica d'espècie. Els transposons confereixen al genoma humà una "inesperada plasticitat regulatòria", en paraules dels investigadors.

El dinamisme dels transposons explica les principals diferències entre les dues espècies.

Molts snips (canvis d'una sola lletra en un tram d'ADN) que s'han associat a malalties humanes tenen el seu equivalent en el ratolí, i estan situats en elements reguladors de la cromatina.Això reforça la utilitat del ratolí per estudiar la propensió genètica a les malalties humanes.

L'objectiu central de Encode és perfeccionar l'ús del ratolí per als estudis de fàrmacs.

Noticia general:


No hay comentarios:

Publicar un comentario