domingo, 16 de noviembre de 2014

El mantell litosferic situat baix els margenes continentals és mes prim del que es pensava

Un equip internacional amb participació del Consell Superior d'Investigacions Científiques ha estudiat la configuració de la litosfera en el Sud de la Península Ibèrica i ha descobert que el mantell litosferic situat davall els marges continentals és més prim del que es pensava. Descriu un procés de pèrdua de litosfera continental durant la subducció de la escorça oceànica europea i africana.

Les imatges que han obtingut s’expliquen per processos de aprimament de la litosfera prop de les cordilleres en formació o ja formades. En el cas de les zones estudiades, els fenòmens de turbulències durant la subducció erosionen, arrastren la litosfera continental aprimant-la.

El treball es resultat de diversos experiments portats a cap per grups d’Estats Units, Venezuela, Marroc i España. Han utilitzat dades procedents de terratrèmols i registres sísmics de fonts controlades. 

Les conclusions obrin la via per a l'elaboració de normativa sísmica, per a l'alçament d'edificis i altres infraestructures. Així mateix, el coneixement de l'estructura del subsòl més superficial contribueix a millorar la gestió del territori.

Noticia original:
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-manto-de-la-litosfera-bajo-los-margenes-continentales-es-mas-delgado-de-lo-que-se-pensaba

Noticies relacionades:
http://elpais.com/diario/2010/05/12/futuro/1273615202_850215.html

Vídeo relacionat:


No hay comentarios:

Publicar un comentario