jueves, 20 de noviembre de 2014

Què relació existeix entre el canvi climàtic i les enfermetats emergents?L’aparició de noves enfermetats que estan afectant a diferents zones del nostre planeta ha fet que es pense la possibilitat de que el canvi climàtic afecte a la salut de l’esser humà de forma directa o indirecta.

Aquestes noves enfermetats poden ser causades per un agent infecciós fins ara desconegut o per una evolució  per consecuencia de les variacions climátiques.

El canvi climàtic modifica les condicions de temperatura i humitat dels medis naturals i els métodes de transmissió dels agents infecciosos.

Un estudi realitzat a França per investigadors del IRD mostra la relació entre el canvi climà
tic(en un periode de 40 anys) i les epidemies d’una enfermetat emergent a América Latina:l’ ulcera de Buruli.

La disminució de les plujes provoquen moltes zones d’aigües residuals estancades on s’encontra la bacteria causant,Mycobacterium ulcerans.La major accesibilitat a aquestos habitats facilita la interacció amb els humans,que fa més intensa la seua exposició al microorganisme.

Amb les investigacions pluviométriques dels últims anys,els investigadors creuen que pot ser l’ulcera de Buruli s’intensifique més a la regió.Però que ploga menys no significa que baixe la preponderancia d’enfermetats infeccioses com mostra l’exemple en Africa:El esalfament atmosfèric previst podria oferir condicions de temperatura inadecuades per al cicle de desenvolupament de determinats agents patógens com la malaria.

Noticia original

Noticia relacionada

Video:

1 comentario:

  1. Em pareix una noticia prou interesant, ique pot servir per a que tot el mon prenga conciencia una mica mes de tot el que ens pot pasar si continuem per aquest cami

    ResponderEliminar