jueves, 5 de marzo de 2015

Els animals transgènics sense malalties de la xina

Científics xinesos han creat vaques transgèniques resistents a la tuberculosi bovina, una malaltia que afecta la fauna salvatge i a les persones. La infecció esta present en el món però sobretot en África,
Àsia i Amèrica, aquesta enfermetat causa la mort a la llarga i és semblant a la tuberculosi humana. Els investigadors que pertanyen al Ministeri d'Agricultura del país asiàtic, han introduït un gen de ratolí a les vaques per mitjà d'una nova tècnica de modificació del genoma, el gen inserit va reduir la patologia associada a l'infecció en les vaques transgèniques..Els resultats proporcionen un nou enfocament per a la cria d'animals resistents a enfermetats.

 La ramaderia va molts anys per darrere de l'agricultura ja que disposa de diverses espècies vegetals modificades genèticament per a resistir a malalties. A Espanya, quasi un terç de la dacsa és transgènica. Amb el calfament global, l'amenaça de malalties que hui només estan en África serà prompte un problema per a la resta de paisos com la pesta porcina africana que està avançant per Rússia i Polònia. Els investigadors xinesos van crear 23 vedells, dels quals 13 van sobreviure més de
sis mesos. Aquestos 13 animals van ser sotmesos a diferents experiments per a estudiar la seua resistència a la  tuberculosis. En una de les proves, es van comparar tres vedells transgènics enfront de tres normals. Tots ells havien sigut infectats amb baixes dosis del bacteri que provoca la malaltia, una de les vaques transgèniques no va mostrar cap de les lesions típiques de la tuberculosi. Les altres dos van rebre una xicoteta mostra de infecció.  La generació de bacteris superresistents als antibiòtics és una de les grans preocupacions de la comunitat científica internacional. A Europa, la tuberculosi bovina afecta països com Espanya, Regne Unit, Itàlia i Portugal. A Espanya, tots els vedells majors
de 45 dies han de ser sotmesos a proves de diagnòstic, els que tenen la malaltia se sacrifiquen directament, ja que el tractament és car i llarg. Estos programes per a eradicar la tuberculosi bovina de la UE costen cada any entre 80 i 100 milions d'euros, a més, la malaltia és produeix de vegades en els humans. L'Organització Mundial de Sanitat Animal calcula que en alguns països pobres fins
a un 10% dels casos de tuberculosi humana són deguts a la tuberculosi bovina.Les noves vedelles transgèniques xineses no són les primeres vaques modificades genèticament per a resistir a malalties, però sí les primeres en què s'ha empleat la sofisticada tècnica TALEN, una espècie de tisores microscòpiques per a executar canvis específics en el genoma.


Noticia original
Noticia relacionada 1
Noticia relacionada 2
Video:

No hay comentarios:

Publicar un comentario