viernes, 5 de junio de 2015

Augment de les temperatures al segle XXI

Actualment, s'ha publicat un nou informe sobre el Canvi Climàtic en el qual van poder arribar a una conclusió que la temperatura de la superfície global ha mostrat una tendència d'escalfament lineal molt menor que en l'augment de temperatures registrat en els últims 15 anys que en els 60 anteriores.També s'ha realitzat un estudi on s'afirma que l'increment de les temperatures al segle XXI no s'han estancat.
Un expert afirma que l'hiat climàtic pot ser el fruit de biaixos en les xarxes d'observació de la temperatura.També afegeix que els registres de temperatures presenten inestabilitats a causa dels que canvis que s'està produint en els mètodes i instruments d'observació i també en els canvis de les estacions meteorològiques.
Un dels biaixos que parlen els autors ja s'havia donat al segle XX quan es va canviar la forma de mesurar la temperatura de la superfície del mar.Altres canvis més importants que s'ha produït al llarg del temps és l'augment d'utilitzar boies fixes per mesurar la temperatura marina.El expert Lawrimore explica que les boies tendeixen a registrar una temperatura lleugerament més freda que els vaixells, el que comporta un biaix entre les dues fonts de dades.

Lawrimore exculpa els autors de la fallida en els mesuraments realitzats per a l'informe de l'IPCC a l'observar que les fluctuacions a curt termini en la taxa d'escalfament són inesperades.Indica que els cicles naturals i la inestabilitat atmosfèrica tenen un efecte notable en les tendències de la temperatura a curt plazo.Els cicles naturals que parla l'autor són els responsables del hiat del clima.

Per poder realitzar aquest estudi, van utilitzar dades recents de les temperatures a la superfície terrestre que provenen d'estacions de diferents llocs i una quantitat més gran de dades de la superfície marina que procedeix dels vaixells i boies en tots els oceans.


Noticia original

Noticia relacionada
Noticia relacionada

No hay comentarios:

Publicar un comentario