sábado, 6 de junio de 2015

Un nou dispositiu orgànic permet obtindre hidrogen a partir d’aigua i llum solar


L'hidrogen representa un gran potencial com a cobustible, motiu pel qual els avanços respecte la seua obtenció són claus en el camp de les energies alternatives. Investigadors del Grup de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrónics de la Universitat Jaume I han desenvolupat un dispositiu orgànic que permet reduir l'aigua a hidrogen a partir d´'únicament llum solar. Els materials orgànics oferixen major eficiència i versatilitat a un menor cost que els inorgànics utilitzats fins avui en aquets tipus de dispositius, però presenten problemes d'estabilitat en contacte amb un mitjà aquós. El treball publicat en The Journal of Physical Chemistry i enmarcat al projecte europeu PHOCS, aconsegueix una estabilitat excepcional en aquest tipus de dispositius i suposa un important avanç en l'obtenció de combustibles solars a partir de materials orgànics.
El coordinador de la recerca, destaca que a través del dispositiu desenvolupat a l'UJI s'ha aconseguit la producció d'hidrogen durant tres hores, la qual cosa demostra una estabilitat dels materials orgànics que no s'habia aconseguit fins ara. Els dispositius fotovoltaics orgànics es corroeixen a l'aigua i es fan malbé amb molta facilitat. La seua estratègia ha sigut posar una barrera física entre la part fotovoltaica i el catalirzador que realitza la reacció de generació d'hidrogen. Per a açò han dipositat capes compactes amb material d'òxid, de titani nanomètric que no solament actua de barrera entre l'aigua i la part fotovoltaica, sino que a més comunica elèctricament la part fotovoltaica i el catalitzador de plató. Utilitzant aquesta estratègia aconseguixen augmentar enormement l'estabilitat mantenint les prestacions d'aquest tupus de dispositius.


VÍDEO:NOTÍCIES RELACIONADES: 


No hay comentarios:

Publicar un comentario