martes, 2 de junio de 2015

Fertilitat

L'exposició durant la vida fetal a contaminants ambientals com els disruptors endocrins provoca alteracions en el desenvolupament testicular i la fertilitat masculina durant almenys tres generacions.
L'estudi demostra que els efectes poden ser deguts a la desregulació de petits ARN, que al seu torn regulen l'expressió de gens codificants en proteïnes clau en la formació de la cèl·lules germinals. Tant la fertilitat masculina com l'expressió dels ARN i els gens que regulen es veuen alterats de la mateixa manera durant tres generacions de mascles.
Circumstàncies ambientals adverses durant el desenvolupament i la vida dels organismes són capaços de modificar l'expressió genètica sense alterar les seqüències de bases en l'ADN. Aquestes modificacions anomenades 'epigenètiques' són responsables de l'aparició de múltiples patologies com alguns casos de càncer o infertilitat.
Aquests nous mecanismes epigenètics mitjans per ARN, que també han estat recentment demostrats en el cuc C., poden aportar nous elements a considerar en l'origen de moltes malalties i ampliar la noció de 'memòria transgeneracional de malalties passades', especialment les esdevingudes durant la vida fetal.

Noticia

Noticies secundaries:
Noticia 1 
Noticia 2 

Video:


1 comentario:

  1. Aquesta notícia ens aporta molta informació sobre la fertilitat masculina, ja que jo crec que es una de les preocupacions que solen tindre els hòmens quan son majors i volen tindre fills, i també està ben explicada.

    ResponderEliminar