miércoles, 3 de junio de 2015

Motor Stirling

Motor Stirling
Una companyia tecnològica a Suècia ha instal•lat una planta d'energia solar que clama que és la més eficient del món a dia d'avui. Ha aconseguit doblar l'eficiència dels panells solars a l' fer-los més viables per a la població en general per a un futur proper.

Instal•lades per Ripasso Energy al desert de Kalahari a Àfrica del Sud , la màquina de generació elèctrica solar es caracteritza per un parell d'enormes panells de 12 metres que han estat sincronitzats amb motor stirling , un motor que va ser inventat en 1816 .

Aquest motor,és un motor de combustió externa alternatiu i que el seu rendiment s’aproxima molt al cicle Carnot.
És un motor en vies de desenvolupament, però se li augura un gran futur ja hi ha varies companyies buscant-li usos des de l’energia solar fins a motor per a automòbils.
Per el moment encara no és un motor avançat ni tan utilitzat com els motors de combustió interna, però posseeix unes característiques úniques, com que, per exemple, es pot utilitzar com a combustible un simple ciri i també és important destacar les baixes emissions contaminants que allibera.

Noticia original

Noticies relacionades
Eficiència assegurada
Plaques solars alternatives

Video

No hay comentarios:

Publicar un comentario