domingo, 7 de junio de 2015

Descobriment de la enfermetat de les mil cares

Enfermetat de les mil cares

La causa de la "enfermetat de les mil caras" o esclerosi múltiple és desconeguda. Es tracta d'una malaltia en què es veu afectada la mielina que és la que afavorix la conducció dels impulsos nerviosos. Al resultar danyada es produïx una interrupció d'esta transmissió amb el consegüent dolor i paralització de músculs. Es podria dir que l'esclerosi múltiple es produïx per una combinació de diferents agents ambientals, en persones genèticament predisposades, que acabaran produint una reacció immunològica anòmala.
No existix, a hores d'ara, una cura per a l'esclerosi múltiple. Es tracta d'una malaltia crònica que, una vegada desenrotllada, es patix tota la vida. L'EM és una malaltia d'adults jóvens. És la segona causa d'incapacitat d'este grup de població, després dels accidents. 
Els primers símptomes o brots de la malaltia apareixen entre els 20 i 40 anys. És una malaltia que afecta principalment les dones, per cada dos dones afectades, només un home desenrotlla esclerosi múltiple. Cada cas d'esclerosi múltiple és únic: els símptomes de la malaltia varien d'una persona a una altra i cada una evolucionarà de diferent manera, en funció de l'àrea danyada i de la capacitat de recuperació del seu organisme.
 Encara que hi ha una certa predisposició genètica, l'esclerosi múltiple no és una malaltia hereditària. Alimentació. Incrementar el consum d'aliments que aporten magnesi (fruites seques, soja, llavors de gira-sol, germen de blat) pot ajudar a disminuir els espasmes musculars.
Encara que els estudis analitzats no són concloents, pareix que, d'alguna forma, un control nutricional podria ser positiu per a controlar els símptomes de l'esclerosi múltiple.

No hay comentarios:

Publicar un comentario