sábado, 6 de junio de 2015

Creen un marcapasos biològic mitjançant una teràpia gènica

La teràpia gènica és una de les tècniques que més s'ha desenvolupat en els últims anys en el camp de les recerques mèdiques i biològiques. Un dels últims assoliments que s'han donat a conèixer, és el de la creació d'un marcapasos biològic mitjançant la manipulació dels gens del cor.
Han fet assajos en cors de porcs ja que els porcs són animals que tenen un ampli ús en els assajos de laboratori quan es pretén que l'objectiu final sigui l'aplicació d'algun producte en els éssers humans. Això es deu a les grans similituds que existeixen en l'anatomia i la fisiologia d'ambdues espècies, la qual cosa els científics utilitzen de manera molt convenient.
Per tractar la zona afectada i on es produeix l'impuls cardíac, els investigadors van injectar directament en el cor un virus que va servir de transportador d'un gen anomenat TBX18 que tenia com a fi reprogramar les cèl·lules perquè aquestes recuperaren la capacitat de generar impulsos nerviosos i regular el ritme cardíac.


L'efecte no es va fer esperar, en unes 48 hores les cèl·lules es van reprogramar i els porcs que van rebre la teràpia van mostrar una freqüència cardíaca significativament major durant les activitats d'alimentació i el somni que el grup que no va ser tractat. No obstant això, passades dues setmanes, l'eficàcia de la teràpia va disminuir a causa que el sistema immunitari dels animals va ser combatent i eliminant gradualment als virus portadors del gen.


No hay comentarios:

Publicar un comentario