miércoles, 3 de junio de 2015

LA DEPRESSIÓ: FORTA MALALTIA ENTRE ELS ADOLESCENTS ACOSATS

Una de les preocupacions que hi ha a l'etapa de l'adolescència és l'acos escolar. Té diferents faces, com per exemple les burles o la marginació, que serien agressions psiquíques, i l'extrem, que serien les agressions físiques. Aquestes actuacions poden comportar a una repercució de la salut mental de les víctimes.

Un estudi publicat per la revista BMI ha demostrat que aquestos comportaments en forma de depresions en l'edat dels 18 quan realment es sofrien en l'edat dels 13. Planteja a més, que el 29% dels casos diagnosticants enfonsen les seues arrels en la violència causada pels companys de les víctimes.

Els psicòlegs, psquiatres i especialistes en salut comunitaria han observat una forta relació entre l'acos escolar i les depressions als 18 anys.

Els investigadors es van basar en una base de dades pobalcionals on van extraure informació de 3898 participants britànics.

Primerament van fer una sèrie de quëstions a adolescents on preguntaven si havien sofrit alguna espècie d'acos escolar: sofrir robatoris, amenaces, palisses, colps, apodos humiliants o marginació.

Quan aquestos adolescents van complir els 18 van tornar a contactar amb ells per veure com es trobava la seua salut mental. Dels adolescents que havien adimitit ser víctimes de l'acos (683), el 14% sofrien una depressió. Solament el 5.5% dels que no sofriren humiliacions padeixien pena patològica.

Dels que havien sofrit acos escolar, el 10% tenia depressions de llarga durada.

Els investigadors reconeixen l'àmplia població analitzada i el seguiment des de l'adolescència fins l'edat d'adults.


Notícies relacionades:

Afrontar l'acòs escolar


Notícia original


No hay comentarios:

Publicar un comentario